Veel Gestelde Vragen

Bezoekers op onze zorgboerderij brengen één of meerdere dagen per week de dag bij ons door. Wij bieden zinvolle dagbesteding aan ouderen die graag zelfstandig willen blijven wonen, enige verzorging nodig hebben en gezamenlijk met andere ouderen onder begeleiding de dag willen doorbrengen. We bieden dagbesteding aan ouderen met dementie, lichte psychische klachten, lichamelijke klachten en niet aangeboren hersenletsel.

Wij bieden dagbesteding aan. Dat betekent dat de bezoekers 's ochtends op de zorgboerderij ontvangen worden en aan het einde van de middag weer naar huis gaan.

Zorgboerderij Geuzenhof haalt de bezoekers ’s ochtends thuis op. Aan het eind van de middag brengen wij  ze terug naar huis.

Nee, onze zorgboerderij biedt enkel dagbesteding aan, er is géén mogelijkheid om bij ons te wonen.

Het is van belang dat de zorgbehoevende die de zorgboerderij wil bezoeken, een zorgindicatie heeft. Als er een indicatie is afgegeven, kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Als er geen indicatie is afgegeven, informeren wij u graag wat hiervoor moet gebeuren.

De vergoeding voor de dagbesteding wordt vergoed door de overheid, meestal vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Dit kan door Zorg In Natura (ZIN), of door een Persoons Gebonden Budget (PGB).

Wij zijn aangesloten bij de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ). Zij sluiten de contracten met de overheid af voor de Zorg In Natura (ZIN). Indien er sprake is van een Persoons Gebonden Budget (PGB), loopt dat via de Sociale Verzekerings Bank.

Ja, onze AGB-code is 41523371 en is te vinden op https://www.vektis.nl/agb-register/onderneming-41523371

De ervaring is dat het welbevinden van veel bezoekers op de zorgboerderij toeneemt. Het zich in een landelijke omgeving bevinden, de aanwezigheid van de dieren en de sociale interactie met anderen leiden tot positieve effecten. Bovendien mag iedereen zichzelf zijn en wordt iedereen in zijn/haar waarde gelaten.

We bieden dagbesteding aan ouderen met dementie, lichte psychische klachten, lichamelijke klachten en niet aangeboren hersenletsel. We bieden geen activiteiten aan voor jeugd, verslavingszorg of ex-gedetineerden.

Zie hiervoor het kopje ‘openingstijden’ op onze contactpagina.

Als er bezoekers op de zorgboerderij zijn, is er altijd gekwalificeerd personeel aanwezig, die zorg en ondersteuning bieden.

Iedere dag eten we gezamenlijk verse soep en een broodmaaltijd. We bieden geen warme maaltijd aan. Van iedere bezoeker is bekend of er speciale dieetwensen of allergieën zijn. Hier houden we rekening mee.

Bezoekers kunnen helpen met het verzorgen van de dieren. Maar we bieden ook diverse activiteiten in de tuinkas, moestuin en boomgaard. Daarnaast kunnen we ook vaak hulp gebruiken in de keuken. Of gewoon gezellig samen zijn op de boerderij. Zo wordt er onder andere gekaart, we maken puzzels en doen andere spellen. Vaak speciale spellen die refereren aan vroeger, maar ook andere spelletjes.

Nee, het is voor bezoekers niet verplicht om aan alle activiteiten mee te doen. Op de zorgboerderij is van belang dat iedereen zichzelf kan zijn. Als een bezoeker liever niet mee doet met de activiteiten, kan hij/zij iets anders doen.

Ja, familieleden mogen de zorgboerderij bezoeken. Om de rust en structuur te bewaren, is het noodzakelijk dat u vooraf een afspraak maakt.

Zorgboerderij Geuzenhof is aangesloten bij de Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) https://zorgboeren.nl/zorgboerderijen/zorgboerderij-geuzenhof Hierbij is het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ verplicht, zie https://www.kljz.nl/. Op https://www.kljz.nl/keurmerkregister#2760 is te zien dat wij over een geldig keurmerk beschikken. Ook beschikken wij over het Keurmerk Zoönosen van de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Omdat Zorgboerderij Geuzenhof in 2023 gestart is met het verlenen van de zorg, zijn er nog een jaarverslagen aanwezig. In 2024 wordt het jaarverslag over 2023 gepubliceerd op https://www.kljz.nl/keurmerkregister#2760 )

Alle zorgprofessionals en vrijwilligers die werkzaam zijn op de zorgboerderij hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Hierin is vastgelegd dat zij vertrouwelijk om moeten gaan met de informatie die zijn van de bezoekers hebben. Van iedere bezoeker is bekend of de mantelzorger wel of geen toestemming geeft dat van de bezoeker foto’s en/of video’s mogen worden gemaakt. Hier wordt strikt mee omgegaan. Tevens is er een privacyverklaring aanwezig op onze website (ZIE https://zorgboeren.nl/zorgboerderijen/zorgboerderij-geuzenhof)

Ja, er is een klachtenregeling aanwezig

Neem contact op via onze contactpagina